Sinjalizim Rrugor & Mirëmbajtje


Projektet

  • Sinjalizimi ne rrjetin rrugor magjistral dhe regjional te Kosoves 2008 – Sinjalizimi Horizontal dhe Vertikal ne mbi 300 km rruge.
  • Sinjalizimi ne rrjetin rrugor magjistral dhe regjional te Kosoves 2009 – Mbi 400 km rruge te sinjalizuara.
  • Sinjalizimi i perkohshem i rruges magjistrale Prishtine – Peje pjesa Fushe Kosove – Sllatine.
  • Sinjalizimi ne rrjetin rrugor magjistral dhe regjional te Kosoves 2010 – afro 400 km rruge te sinjalizuara.
  • Sinjlaizimi horizontal dhe vertikal ne qytetin e Klines 2010